Site Kullanım Koşulları

A. Web Sitesi Kullanım Şartları

Bu web sitesini kullanarak ve ziyaret ederek aşağıdaki şart ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Chef Seasons aksi yöndeki hükümler yazılı olarak açıkça belirtilmedikçe birbiri ile çelişen koşulları kabul etmez.
Bu şart ve koşulları kabul etmiyorsanız lütfen web sitesinden çıkın.

1. Web Sitesinin Kullanımı

www.chefseasonscorporation.com web sitesinde yayınlananlar herhangi bir kişi ve/veya kurum tarafından bir taahhütte bulunulduğu anlamına gelmez. Web sitesindeki bilgiler herhangi bir kişi veya kuruma bildiride bulunma ya da talimat veya yasal direktif verme amacı taşımaz.

Kullanıcı olarak bu web sitesi ve içeriğini sadece web sitesinde makul olarak öngörülen amaçlar doğrultusunda veya Chef Seasons ile olan ilişkiniz süresince sair biçimde makul olarak sizden beklenen şekilde ve web sitesinde değişik zamanlarda geçerli olan prosedürlere göre kullanabilirsiniz. Web sitesini (1) yürürlükteki yasaları ve/veya Chef Seasons veya üçüncü tarafların haklarını (fikri mülkiyet hakları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal edecek şekilde; (2) yasa dışı, tehdit edici, hakaret içerikli, küçük düşürücü, müstehcen, kaba, ayrımcı, pornografik, küfür içerikli veya ahlaka aykırı olabilecek veya bu tür davranışlara teşvik edebilecek herhangi bir bilgi, materyal ya da içerik yayınlamak, yüklemek, geçici olarak depolamak (bu tür bir olanak veriliyorsa) veya iletmek için; (3) ‘kışkırtıcı’ ya da ‘önemsiz’ e-posta gönderme amacıyla veya aracı olarak kullanamazsınız.

Yürürlükteki yasalarca öngörülebilecek diğer hakların yanı sıra Chef Seasons kullanım yasaklarını ihlal etmeniz halinde web sitesine erişiminizi tamamen kendi takdiri doğrultusunda geçici veya sürekli olarak engelleme hakkını saklı tutar. Ayrıca, Chef Seasons tamamen kendi takdiri doğrultusunda (a) sizinle ilgili veya tarafınızca yüklenen materyalleri web sitesinden kaldırabilir, (b) ihlalden doğan her türlü zararı (itibar açısından uğranılan zararlar ve yasal ve idari masraflar dâhil) tazmin etmek için tarafınıza dava açabilir, (c) mümkünse web sitesini kullanımını bırakmanız için bir beyanname imzalamanızı şart koşabilir, (d) yürürlükteki yasaların uygulanmasını sağlamak için uygun göreceği bilgileri kamu yetkililerine iletebilir ve/veya (e) şu an ve gelecekteki zararlarını azaltmak ve web sitesini kötü kullanıma karşı korumak için uygun görebileceği başka eylemlerde bulunabilir.

2. Sorumluluk Muafiyeti (Feragatname)

www.chefseasonscorporation.com web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel ve doğru olması için her türlü çaba sarf edilse de, Chef Seasons bu tür bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğine ilişkin herhangi bir açık ya da zımni teminat veya garanti ile ilgili taahhütte bulunmaz.
Kullanıcıların bu web sitesini kullanarak ve ziyaret ederek www.chefseasonscorporation.com adresinde yayınlanan bilgilerin kullanımından doğan her türlü doğrudan veya dolaylı kayıp ya da zarar durumunda herhangi bir borç, sorumluluk ya da yükümlülük için Chef Seasons'ı sorumlu tutmamayı açıkça kabul ettiği varsayılır. Web sitesindeki herhangi bir içerik ve/veya hizmet kullanıcılara önceden haber vermeden Chef Seasons tarafından değiştirilebilir. www.chefseasonscorporation.com web sitesi önceden bildirilmeden hizmet dışı olabilir. www.chefseasonscorporation.com, web sitesinde yayınlanan bilgilerden, bu bilgilere bağlı olarak gerçekleştirilen işlemlerden veya web sitesine erişim sağlanamamasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıp için sorumluluk kabul edilmez. Bu bilgiler insan hatası, teknik sorunlar veya başka nedenlerden dolayı yanlış, yetersiz, hatalı ya da eski olabilir. www.chefseasonscorporation.com, web sitesinde yayınlanan bilgilerin hatalı veya eksik olmasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

3. Telif Hakkı

Bu web sitesi Chef Seasons'a aittir ve Chef Seasons tarafından web sitesinde yayınlanan bilgiler kısmen kendi kaynakları ve kısmen başka kaynaklardan alınmıştır. Bu web sitesinin tasarım ve içeriği ile ilgili tüm haklar daima Chef Seasons'a aittir. Web sitemizde yayınlanan içerikler kaynak belirtilerek yeniden yayınlanabilir. Web sitesinin veya belirli bölümlerinin ticari amaçlar için kopyalanması ve bunların indirilmesi Chef Seasons'ın yazılı iznine tabidir.

4. Bağlantılar

Bu web sitesindeki bağlantılar veya köprüler aracılığıyla erişilen ve başka kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan web sitelerindeki bilgiler hiçbir şekilde Chef Seasons için bağlayıcı olmayacak ve sorumluluk getirmeyecektir.

B. Gizlilik Politikası ve Güvenlik:

Chef Seasons (“www.chefseasonscorporation.com”), bu web sitesini ziyaret eden herkesin gizliliğine saygı duyar. Site ziyaretçileri hakkında sadece ziyaretçilerin talep ettiği veya ileride talep edebileceği hizmetleri sunmak ve iyileştirmeler yapmak için bilgi toplanır. Yukarıda belirtilen dışında veya aksi yönde mutabakata varılmadıkça Chef Seasons tescilli olan veya kendisine verilen herhangi bir bilgi ya da veriyi üçüncü taraflara ait sitelerde yayınlamaz, onlarla paylaşmaz, takas etmez, satmaz veya başka türlü yaymaz. Ancak, Chef Seasons güvenlik sebebiyle ya da mali veya yasal nedenlerle ya da Chef Seasons, kullanıcılarımız veya diğer tarafların çıkarlarını, haklarını ya da mülkiyetlerini korumak amacıyla tescilli olan veya bize verilen bilgi ve verileri yürürlükteki yasalara, mahkeme ya da tahkim emirlerine, hükümlerine, kararlarına veya yürütülen diğer yasal süreçlere ya da herhangi bir yetkili merci, kurum veya kişinin taleplerine uygun olarak ifşa etmekle yükümlü ve yetkilidir.

www.chefseasonscorporation.com sitesinin bir veya daha fazla sayfası www.chefseasoncorporation.com dışındaki internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Chef Seasons sahibi olmadığı bu sitelerin gizlilik politikası için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. www.chefseasonscorporation.com ile başlamayan web siteleri www.chefseasonscorporation.com ile ilişkisi olmayan web siteleridir. Bu web sitesini kullanarak Chef Seasons'ın Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi belirtmektesiniz. Chef Seasons istediği zaman bu politikada değişiklik, ekleme veya silme işlemi yapma hakkını saklı tutar. Herhangi bir şart ve hükümde değişiklik yapıldıktan sonra bu web sitesini kullanmaya devam ederek bu değişiklikleri kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz.

C. Muhtelif Hükümler

Yasal Hükümler’in bütün koşulları birbirinden ayrılabilir ve bu koşullardan bir veya birkaçı geçersiz, yasa dışı ya da icra edilemez hale gelirse diğer koşullar hiçbir şekilde bu durumdan etkilenmeyecektir. Geçersiz koşul orijinal koşulun amacına olabildiğince yakın olan, yasal olarak izin verilen başka bir koşulla değiştirilecektir.

Yasal Hükümler Türk kanunlarına tabi olacak ve bu web sitesinden doğan veya onunla ilgili olan herhangi bir anlaşmazlık, talep veya yorum Türk mahkemelerinin münhasır yargı hakkı ve yetkisine tabi olacaktır.

Saygılarımızla,

Chef Seasons