Verdiğimiz Sözleri Hayata Geçiriyoruz

İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ DÜNYAYA SAYGI

Chef Seasons’ta sosyal etkimizi artırırken işimizin çevresel etkisini sürekli olarak azaltmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik programımızın bir uzantısı olarak, üretim tesisimizde ve tedarik zincirimizde verimliliği artıran uygulamalara yatırım yapıyoruz. Ayrıca, ağaçlandırma projeleri ve sosyal yardım programları ile içinde yaşadığımız bölge ve topluma destek veriyoruz.

NE GÖRÜYORSANIZ, OYUZ

İş uygulamalarımız açısından, ne görüyorsanız, biz oyuz. Şeffaflığın, iş ortakları ve çalışanların sadakatinde önemli bir faktör olduğuna inanıyoruz. İşte tam da bu yüzden, operasyonumuzun her aşamasında bunu hayata geçiriyoruz. Müşterilerimize, açık maliyet tabloları ile çalışmayı ve maliyet azaltma süreçlerini birlikte yönetmeyi teklif ediyoruz.

GIDAYA GÜVENİYORUZ

Chef Seasons'ta gıda kalitesi ve güvenliği bizim için çok önemli. BRCGS ve IFS sertifikalarının sahibi olarak, yalnızca sektörümüzün kurallarına ve düzenlemelerine uymuyor, aynı zamanda, müşterilerimizin sağlığını önceliklendirmekten dolayı gurur duyuyoruz.

DOĞRUYA DOĞRU

İş yaşamında, herkesin emeğinin karşılığını en adil şekilde hak ettiğine inanıyoruz. İşte bu yüzden, tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ve çözüm ortaklarımız için adil ücret, çalışma ve ortaklık koşullarını benimsiyoruz. Sonuçta, refah ta birlikte daha lezzetli.

VERİMLİLİK SANATI

Yenilikçi genlerimizin bir uzantısı olarak, tedarik zinciri yönetimimizden günlük operasyonlara ve üretimimizin her aşamasına kadar, yeni ve daha verimli iş yapma yollarını sürekli olarak araştırıyoruz. Karımızı artırırken verimliliğimizi geliştirmemize yardımcı olan yeni teknolojilere ve yazılımlara yatırım yapıyoruz. Biz Türkiye'nin üretkenlik şampiyonuyuz. Endüstri 4.0 uygulamalarımız ile, % 98'lik bir verimlilikle çalışıyoruz.